Onze experts kunnen u hulp bieden bij al uw problemen en vragen omtrent het verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag met een strafblad en hebben veel ervaring op dit gebied. U kunt bij ons terecht voor de volgende procedures: het aanvragen van een VOG | het opstellen van een zienswijze bij een voornemen tot afwijzen van een VOG | het starten van een bezwaarprocedure tegen de weigering VOG | beroep instellen bij de rechtbank | hoger beroep bij de Raad van State.

Lees meer over uw specifieke situatie:

Altijd aanvragen! Uw werkgever ontvangt namelijk geen bericht van de afwijzing. Benader ons dus direct, zodat we u kunnen helpen om een VOG te bemachtigen! Het aanvragen van een VOG kan op 2 manieren: via een aanvraagformulier bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP of online via het internet. U ontvangt het aanvraagformulier van uw (toekomstige) werkgever. Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht. Als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, mag de werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt. De laatste jaren is gebleken dat het merendeel van de werkgevers toch een VOG verlangd van hun werknemers en is het aantal aanvragen gestegen. Bij de beoordeling van de VOG-aanvraag worden uw gegevens opgevraagd bij politie en justitie. De VOG kan worden geweigerd indien begane strafbare feiten volgens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een belemmering opleveren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen verkeersovertredingen de VOG voor een chauffeurspas in de weg staan, maar zijn dit soort feiten niet van belang voor bijvoorbeeld de aanvraag voor een VOG binnen de zorg. Hulp nodig bij het aanvragen van een VOG? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Na de ontvangst van de brief ‘het voornemen tot afwijzen’ heeft u 2 weken de tijd om te reageren. Laat deze kans niet liggen en neem direct contact met ons op! Het is van groot belang om alles uit de kast te halen om de Staatssecretaris op andere gedachten te brengen en dit kan vaak leiden tot een positieve uitkomst. Uiteraard checken we of alles bij het invullen van de aanvraag goed is verlopen en ook of de aanvraag op de juiste wijze in behandeling is genomen. Hier zijn allerlei regels aan verbonden die op de juiste wijze moeten worden nageleefd. Daarnaast staan we uitvoerig stil bij uw persoonlijke omstandigheden bij het opstellen van de zienswijze. Kortom, we nemen alles uit handen en zorgen ervoor dat alles wordt ingezet om u zo goed mogelijk te helpen. Na het indienen van de zienswijze wordt er nogmaals naar uw aanvraag gekeken. De Staatssecretaris kan besluiten om u naar aanleiding van de zienswijze alsnog een VOG te verstrekken, ondanks de strafbare feiten op het strafblad. Als dat niet het geval is, volgt er een beslissing tot afwijzing. Ook dan hoeft u zich niet gewonnen te geven. Tegen deze beslissing kunt u namelijk binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Hulp nodig bij het indienen van een zienswijze? Neem direct contact met ons op! Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Is uw VOG-aanvraag afgewezen? Geen paniek. Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Om u zo goed mogelijk te helpen is het van belang om direct contact met ons op te nemen. We nodigen u dan zo snel mogelijk uit op ons kantoor om uw zaak door te spreken. We spreken het hele traject met u door en geven duidelijk aan of bezwaar kansrijk is. Uiteraard checken we of alles bij het invullen van de aanvraag goed is verlopen en ook of de aanvraag op de juiste wijze in behandeling is genomen. Hier zijn allerlei regels aan verbonden die op de juiste wijze moeten worden nageleefd. Daarnaast staan we uitvoerig stil bij uw persoonlijke omstandigheden bij het opstellen van het bezwaarschrift en eventuele bijstand bij hoorzitting. Kortom, we nemen alles uit handen en zorgen ervoor dat alles wordt ingezet om u zo goed mogelijk te helpen. Hulp nodig bij het indienen van een bezwaarschrift? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Heeft bezwaar niets opgeleverd? Geen paniek. Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de bestuursrechter. Om u zo goed mogelijk te helpen is het van belang om direct contact met ons op te nemen. We nodigen u dan zo snel mogelijk uit op ons kantoor om uw zaak door te spreken. We spreken het hele traject met u door en geven duidelijk aan of beroep kansrijk is. Uiteraard checken we of alles bij het invullen van de aanvraag goed is verlopen en ook of de aanvraag op de juiste wijze in behandeling is genomen. Hier zijn allerlei regels aan verbonden die op de juiste wijze moeten worden nageleefd. Daarnaast staan we uitvoerig stil bij uw persoonlijke omstandigheden bij het opstellen van het beroepschrift en bijstand van de zitting. Kortom, we nemen alles uit handen en zorgen ervoor dat alles wordt ingezet om u zo goed mogelijk te helpen. Een negatieve uitkomst van het beroep betekent niet het einde. Er kan namelijk nog hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit is de hoogste bestuursrechter. Hulp nodig bij de beroepsprocedure? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Ook bij problemen met de afgifte van een Verklaring van geen Bezwaar (VGB) bent u bij ons aan het juiste adres! Als u een vertrouwensfunctie gaat vervullen heeft u in sommige gevallen een VGB nodig. Dit geldt voor werkzaamheden waarbij u in aanraking komt met vertrouwelijke informatie, staatsgeheimen of indien toegang noodzakelijk is tot het beveiligde gebied van een luchthaven. Hulp nodig bij het verkrijgen van een VGB? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Ook bij problemen door het weigeren of intrekken van verleende toestemmingen (zogenaamde ‘politietoestemmingen’) om op grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten wegens gepleegde strafbare feiten op uw strafblad, bent u bij ons aan het juiste adres! Als u beveiligingswerkzaamheden wilt verrichten, heeft u in alle gevallen een toestemming nodig van de Korpschef om deze werkzaamheden te mogen verrichten. Hulp nodig bij het verkrijgen van een toestemming of wanneer de verleende toestemming wordt ingetrokken wegens het begaan van een strafbaar feit? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

U kunt uw strafblad opvragen door een brief of e-mail te sturen naar de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht.

Onze expertises


Strafrecht

Vreemdelingenrecht

VOG

Jeugdrecht

Wegenverkeersrecht

Internationaal strafrecht