Expertise

Strafrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag en Wegenverkeersrecht.

Contact

leyten@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 19 52 96 66

Over

Jill Leyten studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht. Ze is afgestudeerd in 2 richtingen. In 2016 behaalde ze de master Strafrecht en in 2017 de master Criminologie, Forensica en Rechtspleging.

Tijdens en na haar studie werkte zij bij een advocatenkantoor in Maastricht. Eerst als student-stagiaire en later als juridisch medewerker. Vervolgens heeft ze ervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie. Eerst bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland en later bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Hierdoor heeft zij kennis van diverse strafzaken en kent zij de denkwijze van het Openbaar Ministerie, de politie, de FIOD en andere opsporingsdiensten.

Mw. Mr. Leyten behandelt binnen het gebied van het strafrecht zaken als witwassen, diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, overtredingen van de Opiumwet en van de Wet wapens en munitie, zedenzaken, alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad.

Daarnaast behandelt zij bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) en het verlenen van toestemming om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten (WPBR).

Mw. Mr. Leyten is lid van de NVJSA  (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten).