Onze experts kunnen u hulp bieden bij al uw vreemdelingenrechtelijke vragen. U kunt bij ons terecht voor de volgende procedures: verblijfsvergunning regulier | toetsing EU recht | visum kort verblijf | tewerkstellingsvergunning | verblijf als kennismigrant | vreemdelingenbewaring | terugkeerbesluit | inreisverbod | ongewenstverklaring | naturalisatie |intrekking verblijfsvergunning

Lees ook onze tips voor het geval u uw verblijfsvergunning kwijt bent en informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Is uw aanvraag voor een Visum Kort Verblijf afgewezen? Lees dan hoe wij u kunnen helpen met een bezwaar voor uw visum kort verblijf .

Speciaal voor werkgevers: Hoe neemt u een kennismigrant in dienst?.

Het Nederlandse immigratiebeleid kent een toelatingssysteem dat gekoppeld is aan verblijfsdoelen. U kunt hier denken aan gezinsvorming, studie, werk, medische behandeling, verblijf als partner van een EU onderdaan, etc. Het verblijf in Nederland is verbonden aan bepaalde voorwaarden. Wij kunnen u uitleggen aan welke voorwaarden voldaan moet worden en u bijstaan in uw aanvraagprocedure. Hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Voordat de IND overgaat tot een beslissing kunnen zij aan u kenbaar maken wat zij van plan zijn te beslissen in een voornemen. U krijgt dan de gelegenheid om in een zienswijze te reageren op het voornemen. Wij kunnen u in deze procedure bijstaan. Hulp nodig bij het indienen van een Zienswijze? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Heeft de IND een beslissing genomen en bent u het hiermee niet eens? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen of heeft de IND uw verblijfsvergunning ingetrokken? Hiertegen kunnen wij namens u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan zullen wij namens u in beroep gaan bij de rechtbank. Tevens kunnen wij namens u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indien het beroep bij de rechtbank niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Hulp nodig bij het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Vreemdelingenbewaring is een maatregel die bedoeld is om iemand beschikbaar te houden voor vertrek naar het land van herkomst. Deze maatregel mag alleen worden opgelegd als er geen andere, minder ingrijpende mogelijkheden meer zijn die tot hetzelfde doel leiden. De duur van bewaring is in beginsel maximaal 6 maanden. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal 18 maanden. De rechtmatigheid van de maatregel van bewaring wordt door de rechter getoetst. Onze specialisten kunnen u in deze procedure bijstaan. Hulp nodig bij de vreemdelingenbewaringsprocedure? Neem direct contact met ons op. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Team


Mr. Fabian D.W. Siccama

Advocaat - Partner

Mw. Mr. Šejla Petković

Advocaat - Partner

Lili Hu

Juridisch medewerker

Onze expertises


Strafrecht

Vreemdelingenrecht

VOG

Jeugdrecht

Wegenverkeersrecht

Internationaal strafrecht