Onze experts hebben veel ervaring op het gebied van de wegenverkeerswet. De wetgeving omtrent het verkeer is complex, omdat in geval van een verdenking van een strafbaar feit in het kader van de wegenverkeerswet niet zelden meerdere overheidsinstanties, waaronder het openbaar ministerie en het CBR, ingrijpen.

Het is van het grootste belang dat in die gevallen de juiste stappen op het juiste moment worden genomen om zo tot het snelste en beste resultaat te komen. Dit alles met als doel om zo snel mogelijk weer over het rijbewijs te beschikken.

U kunt bij ons terecht in gevallen waarin als gevolg van een snelheidsovertreding of het rijden onder invloed van alcohol of drugs uw rijbewijs is ingenomen, maar ook in gevallen waarin u een brief heeft ontvangen van het CBR dat u moet meewerken aan een cursus of een onderzoek.

Een invordering van uw rijbewijs leidt sinds juni 2011 in alle gevallen tot een inhouding van minimaal 2 maanden. Direct actie ondernemen is geboden als u afhankelijk bent van uw rijbewijs. Neem dus direct contact op.

Als uw rijbewijs is ingevorderd wordt het rijbewijs doorgezonden naar de Officier van Justitie. De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen een beslissing nemen over uw rijbewijs. Afhankelijk van de hoogte van het promillage leidt dat tot een inhouding van een groot aantal maanden. Sinds juni 2011 zijn de richtlijnen bij het Openbaar Ministerie enorm aangescherpt. De officier van justitie beslist nu in alle gevallen tot een inhouding van minimaal 2 maanden wanneer een rijbewijs is ingevorderd. Na invordering starten wij direct een spoedprocedure voor u op bij de rechtbank. Dit is de zogenaamde klaagschriftprocedure.

Bij de behandeling van dit verzoek door de rechtbank wordt u uiteraard bijgestaan door onze expert. Het dossier wordt zorgvuldig bestudeerd om na te gaan of de procedures volgens de regelen der kunst zijn uitgevoerd. Een enkele vormfout kan immers al in uw voordeel uitpakken. Bij de klaagschriftprocedure komt het aan op een weging van uw belangen bij het rijbewijs afgezet tegen de belangen van de verkeersveiligheid. De rechter neemt over het algemeen op dezelfde dag een beslissing over de vraag of u uw rijbewijs terug krijgt. Deze rechter neemt dus alleen een beslissing over het verzoek tot teruggave. De rechter buigt zich niet over de vraag of u daadwerkelijk schuldig bent en welke straf u krijgt. De inhoudelijke behandeling volgt op een later moment.

Bij de inhoudelijke behandeling van uw zaak kunt u uiteraard weer worden bijgestaan door onze expert.

Overzicht:

  • Invorderen betekent tegenwoordig een inhouding van minimaal 2 maanden
  • Rijbewijs wordt ingevorderd bij promillage van meer dan 570 ugl (beginnend bestuurder 350 ugl)
  • Als u niets doet, bent u het rijbewijs kwijt voor de duur van de inhoudingsbeslissing

Rechtsbijstand nodig bij het terugkrijgen van uw rijbewijs? Neem direct contact met ons op en weet dat u altijd vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Een invordering van uw rijbewijs leidt sinds juni 2011 in alle gevallen tot een inhouding van minimaal 2 maanden. Direct actie ondernemen is geboden als u afhankelijk bent van uw rijbewijs. Neem dus direct contact op.

Als uw rijbewijs is ingevorderd wordt het rijbewijs doorgezonden naar de Officier van Justitie. De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen een beslissing nemen over uw rijbewijs. Afhankelijk van de hoogte van het promillage leidt dat tot een inhouding van een groot aantal maanden. Sinds juni 2011 zijn de richtlijnen bij het Openbaar Ministerie enorm aangescherpt. De officier van justitie beslist nu in alle gevallen tot een inhouding van minimaal 2 maanden wanneer een rijbewijs is ingevorderd. Na invordering starten wij direct een spoedprocedure voor u op bij de rechtbank. Dit is de zogenaamde klaagschriftprocedure.

Bij de behandeling van dit verzoek door de rechtbank wordt u uiteraard bijgestaan door onze expert. Het dossier wordt zorgvuldig bestudeerd om na te gaan of de procedures volgens de regelen der kunst zijn uitgevoerd. Een enkele vormfout kan immers al in uw voordeel uitpakken. Bij de klaagschriftprocedure komt het aan op een weging van uw belangen bij het rijbewijs afgezet tegen de belangen van de verkeersveiligheid. De rechter neemt over het algemeen op dezelfde dag een beslissing over de vraag of u uw rijbewijs terug krijgt. Deze rechter neemt dus alleen een beslissing over het verzoek tot teruggave. De rechter buigt zich niet over de vraag of u daadwerkelijk schuldig bent en welke straf u krijgt. De inhoudelijke behandeling volgt op een later moment.

Bij de inhoudelijke behandeling van uw zaak kunt u uiteraard weer worden bijgestaan door onze expert.

Overzicht:

  • Invorderen betekent tegenwoordig een inhouding van minimaal 2 maanden
  • Rijbewijs wordt ingevorderd bij promillage van meer dan 570 ugl (beginnend bestuurder 350 ugl)
  • Als u niets doet, bent u het rijbewijs kwijt voor de duur van de inhoudingsbeslissing

Rechtsbijstand nodig bij het terugkrijgen van uw rijbewijs? Neem direct contact met ons op en weet dat u altijd vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Een invordering van uw rijbewijs leidt sinds juni 2011 in alle gevallen tot een inhouding van minimaal 2 maanden. Direct actie ondernemen is dus geboden als u afhankelijk bent van uw rijbewijs. Neem dus direct contact op.

Als uw rijbewijs is ingevorderd wordt het rijbewijs doorgezonden naar de Officier van Justitie. De Officier van Justitie moet binnen 10 dagen een beslissing nemen over uw rijbewijs. Afhankelijk van de ernst van de verdenking leidt dat tot een inhouding voor een groot aantal maanden. Sinds juni 2011 zijn de richtlijnen bij het Openbaar Ministerie enorm aangescherpt. De officier van justitie beslist nu in alle gevallen tot een inhouding van minimaal 2 maanden wanneer een rijbewijs is ingevorderd. Na invordering starten wij direct een spoedprocedure voor u op bij de rechtbank. Dit is de zogenaamde klaagschriftprocedure. Bij de behandeling van dit verzoek door de rechtbank wordt u uiteraard bijgestaan door onze expert.

Het dossier wordt zorgvuldig bestudeerd om na te gaan of de procedures volgens de regelen der kunst zijn uitgevoerd. Een enkele vormfout kan immers al in uw voordeel uitpakken. Bij de klaagschriftprocedure komt het aan op een weging van uw belangen bij het rijbewijs afgezet tegen de belangen van de verkeersveiligheid. De rechter neemt over het algemeen op dezelfde dag een beslissing over de vraag of u uw rijbewijs terug krijgt. Deze rechter neemt dus alleen een beslissing over het verzoek tot teruggave. De rechter buigt zich niet over de vraag of u daadwerkelijk schuldig bent en welke straf u krijgt.

De inhoudelijke behandeling volgt op een later moment. Bij de inhoudelijke behandeling van uw zaak kunt u uiteraard weer worden bijgestaan door onze expert.

Overzicht:

  • Invorderen betekent tegenwoordig een inhouding van minimaal 2 maanden
  • Als u niets doet, bent u het rijbewijs kwijt voor de duur van de inhoudingsbeslissing
  • Rechtsbijstand nodig bij het terugkrijgen van uw rijbewijs?

Neem direct contact met ons op en weet dat u altijd vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Indien de politie u verdenkt van het rijden onder invloed of van gevaarlijk rijgedrag, dan kan zij daarvan melding doen aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR kan op basis van deze melding besluiten dat u een cursus moet volgen of een onderzoek moet ondergaan. Deze besluiten zijn heel ingrijpend en in sommige gevallen betekent het zelfs dat uw rijbewijs geschorst wordt en u niet mag rijden zolang de procedure bij het CBR niet is afgerond. Daarnaast zijn de kosten die het CBR in rekening brengt voor een cursus of een onderzoek erg hoog. De wetgeving die van toepassing is op deze maatregelen is complex, zodat hulp van een specialist raadzaam is. En hoewel hun bevoegdheden ruim zijn, moet ook het CBR zich ook houden aan procedureregels. Geeft u zich dus zeker niet op voorhand gewonnen! Advocatenkantoor Siccama is mede door jarenlange ervaring op het gebied van het wegenverkeersrecht gespecialiseerd in het voeren van procedures tegen het CBR. Mocht u een brief van het CBR ontvangen met daarin het besluit dat u moet meewerken aan een cursus of een onderzoek, twijfel dan niet en neem contact op! Wij zullen samen met u bepalen op welke manier u het best geholpen kunt worden om zo tot het beste resultaat te komen!

Team


Mr. Fabian D.W. Siccama

Advocaat - Partner

Mw. Mr. Šejla Petković

Advocaat - Partner

Mr. Maarten Kuipers

Advocaat - Partner

Lily Hu

Juridisch medewerker

Noëlle M. Korver

Juridisch medewerker

Onze expertises


Strafrecht

Vreemdelingenrecht

VOG

Jeugdrecht

Wegenverkeersrecht

Internationaal strafrecht