Onze experts zijn bedreven in het jeugd(straf)recht. Wij staan minderjarigen bij in strafzaken, wanneer ze worden verdacht van een strafbaar feit, maar ook indien zij (of hun ouders) te maken krijgen met civiele maatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.

Jeugdrecht vraagt om een persoonlijke aanpak, waarbij gecommuniceerd moet worden op een niveau dat voor minderjarigen begrijpelijk is. Daarnaast is het voor minderjarigen belangrijk dat hun advocaat benaderbaar is en het contact laagdrempelig.

Onze experts weten door hun jarenlange ervaring op het gebied van jeugdrecht precies hoe minderjarigen benaderd moeten worden om zo tot het beste resultaat te komen.

Een OTS is zeer ingrijpend en kan alleen in uitzonderlijke situaties worden opgelegd. Er zijn vaak ook minder heftige alternatieven, want gedwongen hulp helpt niet altijd. Laat u goed voorlichten door onze expert. Als de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat in uw gezin ernstige problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kan zij de Kinderrechter vragen uw kind onder toezicht stellen. U ontvangt een oproep voor de zitting bij de Kinderrechter.

Als het verzoek wordt toegewezen door de Kinderrechter krijgt uw gezin begeleiding van een gezinsvoogd. U bent verplicht het toezicht van de gezinsvoogd te accepteren en samen te werken. Als hierbij problemen ontstaan kunnen wij helpen door te bemiddelen of een klachtenprocedure op te starten. Wanneer er sprake is van een acute noodsituatie kan de Kinderrechter ook direct ingrijpen en besluiten tot een voorlopige machtiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Dit dus zonder dat voorafgaand een zitting plaatsvindt.

Een voorlopige machtiging kan worden afgeven voor de duur van maximaal 3 maanden. De wet schrijft echter voor dat ouders en andere betrokkenen binnen 2 weken gehoord worden op deze beslissing. Neem ook in deze gevallen direct contact met ons op. Het is immers van het grootste belang om uw standpunt goed naar voren te brengen. Het belang van u kind staat bij ons altijd voorop. We bespreken de zaak dan uiteraard uitgebreid, zodat u goed weet wat er van u wordt verwacht bij de zitting.

Kenmerken OTS:

  • Beslissing van de Kinderrechter
  • Begeleiding gezinsvoogd
  • Per keer voor maximaal 12 maanden (kan uiteraard ook korter)
  • Eindigt zodra uw kind meerderjarig is geworden

Rechtsbijstand nodig bij de Kinderrechterzitting? Neem direct contact met ons op en weet dat u altijd vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Als de zorgen dermate groot zijn kan de Kinderrechter beslissen dat uw kind uit huis moet worden geplaatst. Ook hier geldt dat er vaak ook minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn. Laat u dus goed voorlichten door onze expert. Een uithuisplaatsing kan worden gezien als een uiterste middel en daarnaast zijn er allerlei procedurele regels die op de juist wijze moeten worden toegepast. Onze ervaring is dat op deze punten veel winst te behalen is.

Door een proactieve benadering en eigen onderzoek doen we er alles aan om deze zeer ingrijpende maatregel te voorkomen. Mocht de uithuisplaatsing toch worden toegewezen dan is het zaak om erop toe zien dat er alles aan gedaan wordt om de uithuisplaatsing niet onnodig lang te laten voortduren. Hier ligt een belangrijke rol voor de advocaat. Wanneer er sprake is van een acute noodsituatie kan de Kinderrechter ook direct ingrijpen en besluiten tot een voorlopige machtiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Dit dus zonder dat voorafgaand een zitting plaatsvindt.

Een voorlopige machtiging kan worden afgeven voor de duur van maximaal 3 maanden. De wet schrijft echter voor dat ouders en andere betrokkenen binnen 2 weken gehoord worden op deze beslissing. Neem ook in deze gevallen direct contact met ons op. Het is immers van het grootste belang om uw standpunt goed naar voren te brengen. Het belang van u kind staat bij ons altijd voorop. We bespreken de zaak dan uiteraard uitgebreid, zodat u goed weet wat er van u wordt verwacht bij de zitting.

Kenmerken UHP:

  • Beslissing van de Kinderrechter
  • Begeleiding gezinsvoogd
  • Per keer voor maximaal 12 maanden (kan uiteraard ook korter)
  • In een pleeggezin, instelling Jeugdzorg of instelling gesloten Jeugdzorg

Rechtsbijstand nodig bij de Kinderrechterzitting? Neem direct contact met ons op en weet dat u altijd vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Ingrijpen van politie en justitie is een zeer heftige gebeurtenis voor minderjarigen. Het is daarom van cruciaal belang dat u bijstand heeft van een advocaat die zeer veel ervaring heeft op dit gebied. U bent vrij in uw keuze voor een advocaat en hoeft dus ook geen genoegen te nemen met de advocaat die aan uw kind wordt toegewezen.

Tegenwoordig komt het veelvuldig voor dat de politie een zogenaamde ontbiedingsbrief stuurt aan u en uw kind. In deze brief wordt uw kind opgeroepen om als verdachte te worden gehoord op het politiebureau. Een jongere heeft recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat bij dit verhoor. Neem vóór het verhoor contact met ons op zodat we de zaak uitgebreid kunnen bespreken en kunnen toelichten wat de rechtspositie van uw kind is en wat de juridische mogelijkheden zijn.

Na afloop van dit verhoor beslist het Openbaar Ministerie wat er verder met de zaak gaat gebeuren. Het kan zijn dat uw kind wordt gedagvaard bij de Kinderrechter. De zaak komt dan op de zitting bij de Kinderrechter. Een andere optie is dat de zaak wordt afgedaan met een aanbod van het Openbaar Ministerie om een taakstraf uit te voeren. Tot slot kan justitie de rechtbank verzoeken om voorlopige hechtenis op te leggen. Dit geldt voor de gevallen waarin uw kind verdacht wordt van zwaardere feiten. Rechtsbijstand nodig? Ook buiten kantooruren zijn we te bereiken. Wij zijn de toonaangevende experts op dit gebied en zetten onze jarenlange ervaring optimaal voor u in.

Onze expertises


Strafrecht

Vreemdelingenrecht

VOG

Jeugdrecht

Wegenverkeersrecht

Internationaal strafrecht