Expertise

Vreemdelingenrecht, Strafrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag en Wegenverkeersrecht.

Contact

petkovic@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 21 95 19 25

Over

Mw. Mr. Šejla Petković studeerde Rechtsgeleerdheid in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij drie jaar werkzaam geweest als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk op Schiphol.

Mw. Mr. Petković is sinds 2014 werkzaam bij Advocatenkantoor Siccama en vanaf 2019 is zij als partner verbonden aan het kantoor.

Mw. Mr. Petković heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van het vreemdelingenrecht, strafrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Op het gebied van het vreemdelingenrecht behandelt zij zaken als de aanvraag van verblijfsvergunningen, verzoek opheffing ongewenstverklaring, procedures tegen inreisverboden/ ongewenstverklaringen, intrekking verblijfsvergunning, afwijzing aanvraag verblijfsvergunning, afwijzing aanvraag visum kort verblijf en vreemdelingenbewaring. Daarnaast begeleidt zij aanvragen voor kennismigranten en toetsing aan het EU recht. Mr. Petković is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).

Tevens houdt Mw. mr. Petković zich bezig met het commune strafrecht, waarbij valt te denken aan vermogens-, drugs- en geweldsdelicten.

Rechtsgebieden

Mw. mr. S. Petkovic heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (vreemdelingenstrafrecht)
  • Vreemdelingenrecht (vreemdelingenbewaring)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.