VOG aanvragen met strafblad: krijg je een VOG als je een strafblad hebt?

VOG afgewezen, wat nu? Bij de aanvraag van een VOG wordt naar verschillende omstandigheden gekeken:

  1. Terugkijktermijn VOG

Voor elke functie geldt een andere terugkijktermijn: een bepaald aantal jaren in het verleden waarin wordt gekeken of er strafbare feiten op je strafblad staan. Voor de meeste functies is de terugkijktermijn vier jaar. Bij een VOG voor de taxi is de terugkijktermijn echter vijf jaar. Staat er binnen de terugkijktermijn iets op je strafblad, dan wordt daarvan een aantekening gemaakt. Dat je een strafblad hebt, betekent dus niet meteen dat je geen VOG kan krijgen. Het gaat er namelijk om dat je binnen de terugkijktermijn een aantekening op je strafblad hebt.

  1. Strafbaar feit herhalen binnen de functie

Mocht er binnen de terugkijktermijn een strafbeschikking, een openstaande zaak of een strafbaar feit op je strafblad staan, dan wordt er gekeken of dat specifieke strafbare feit herhaald kan worden in de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. Voorbeelden waarbij een herhaling mogelijk is, zijn bijvoorbeeld verkeersovertredingen bij de aanvraag van een taxipas (chauffeurskaart) of een mishandeling als je wil werken met personen, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.

  1. Persoonlijke omstandigheden en belangen

Tot slot wordt gekeken naar jouw persoonlijke omstandigheden en welk belang je hebt bij het verkrijgen van de VOG. Hierbij wordt ook meegewogen wat de afdoening was van een eventuele zaak, wat het tijdsverloop is sinds de laatste keer dat je met justitie in aanraking bent gekomen en hoeveel strafbare feiten er op jouw naam worden aangetroffen. Hoe groter je belang bij afgifte van de VOG is, hoe beter. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een andere baan kiest, waarvoor geen VOG nodig is? Heb je diploma’s? Of heb je al jarenlange werkervaring in de functie waarvoor je de VOG hebt aangevraagd?

Er is dus sprake van een belangenafweging en er wordt gekeken naar jouw individuele persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk dat jouw verhaal in een zienswijze of bezwaar goed wordt onderbouwd. Indien de belangenafweging in jouw voordeel uitvalt, kan je namelijk alsnog de VOG krijgen, ondanks je strafblad.

Geen VOG gekregen, hoe verder?

Het kan zijn dat je VOG niet (meteen) wordt afgegeven. Nadat je een aanvraag hebt ingediend, zijn er twee stappen waarin je vervolgens bericht krijgt over je VOG van Dienst Justis:

  1. Voornemen tot afwijzen

De eerste brief die je krijgt is het voornemen tot afwijzen. Dit betekent dat de VOG nog niet definitief is afgewezen. Op basis van de informatie die er op dat moment bekend is, zal de VOG worden afgewezen. Maar, je krijgt eerst de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen en meer informatie te geven over wat er op je strafblad staat, je persoonlijke omstandigheden en het belang dat je hebt bij het verkrijgen van de VOG. Dit doe je in een zienswijze VOG. Let op: dit moet binnen twee weken zijn ingediend.

  1. Afwijzing van de aanvraag

Indien er geen zienswijze wordt ingediend of als de zienswijze nog onvoldoende aanleiding heeft gegeven bij Dienst Justis om toch tot afgifte van een VOG over te gaan, volgt in een tweede brief een beslissing op de aanvraag en ontvang je een afwijzing VOG. Tegen deze beslissing kan je binnen zes weken in bezwaar gaan. Zo’n bezwaar VOG is nóg uitgebreider dan een zienswijze, omdat hier ook de kans bestaat je bezwaren tegen de weigering persoonlijk tijdens een hoorzitting toe te lichten. Ook als de VOG in eerste instantie geweigerd wordt, kan je dus alsnog in bezwaar.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat de VOG afgewezen wordt. Advocatenkantoor Siccama meent dat het indienen van een zienswijze en het starten van een VOG bezwaar altijd de moeite waard is. Dit is namelijk de enige kans om jouw persoonlijke belang bij de VOG toe te lichten.

VOG afwijzing ontvangen? Geen paniek. Onze gespecialiseerde VOG advocaat kan je helpen bij het indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep. Bel ons!