Het kan iedereen overkomen, u bent uw verblijfsvergunning kwijtgeraakt. Dit kan zowel door diefstal als verlies gebeurd zijn. Vaak is onduidelijk welke stappen er vervolgens genomen dienen te worden voor de aanvraag van een nieuwe verblijfspas.

  • Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een nieuwe verblijfspas?
  • Welke documenten dienen te worden overlegd bij een aanvraag voor vervanging van uw verblijfspas?
  • Kunt u wel reizen naar het buitenland zonder uw verblijfspas?
  • Wat kunt u doen als uw verblijfspas gestolen is tijdens uw verblijf in het buitenland?
  • Hoe dient u een nieuwe aanvraag in als uw verblijfspas beschadigd is?

Wij zullen u hieronder kort en helder antwoord geven op de meest belangrijke vragen in dergelijke situaties.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfspas? Wij realiseren snel resultaat.

Verblijfsvergunning kwijt

U kunt uw verblijfsvergunning in Nederland zijn verloren of deze kan zijn gestolen. Er zijn vele situaties denkbaar waarin dit kan gebeuren, bijvoorbeeld na een verhuizing of echtscheiding.
Bij zowel verlies als diefstal van uw vergunning dient u aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau. In het proces-verbaal van de aangifte dient duidelijk vermeld te worden of het gaat om vermissing of diefstal van uw verblijfsvergunning.

Indien u in het buitenland uw verblijfspasje bent kwijtgeraakt, of indien hij gestolen is, kunt u aangifte doen bij de plaatselijke politie aldaar. Een aangifte die gedaan is bij de plaatselijke politie in het buitenland moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Als dit niet het geval is, kunt u de aangifte laten vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfspas? Wij realiseren snel resultaat.

Verblijfsvergunning kwijt, wat zijn de kosten?

Na de aangifte bij de politie kunt u een nieuwe verblijfspas aanvragen. Het aanvragen van een verblijfsdocument kost geld. Deze kosten worden leges genoemd. Helaas dient u ook leges te betalen voor de aanvraag van een nieuwe verblijfspas nadat deze gestolen, vermist of beschadigd is. De hoogte van de leges is afhankelijk van het soort verblijfspas dat vervangen dient te worden.
Leges voor afgifte van een vervangend document voor bepaalde tijd bedragen €253. Bij een vervangend document voor langdurig ingezetenen of onbepaalde tijd bedragen de leges €152. Voor een vervangend document voor Turkse onderdanen dient een bedrag van €53 te worden betaald.
Uw nieuwe pasje zal dezelfde geldigheidsduur hebben als uw oude pasje. Dit betekent dat als uw oude verblijfspas nog 6 maanden geldig was, uw nieuwe pasje dit ook zal zijn. Als de geldigheid van uw oude pas door omstandigheden eerder zou verlopen geldt dit ook voor uw nieuwe pas.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfspas? Wij realiseren snel resultaat.

Persoonlijk, resultaatgericht en altijd goed bereikbaar.

Verblijfsvergunning kwijt tijdens reizen

Het is natuurlijk heel vervelend als u op vakantie bent en uw verblijfspas gestolen wordt of u deze kwijtraakt. Bij verlies van uw verblijfspas in het buitenland (zowel binnen als buiten de EU), dient u met spoed aangifte hiervan te doen bij de lokale politie en vervolgens met het schriftelijke bewijs van de aangifte contact op te nemen met de Nederlandse ambassade of consulaat aldaar. Zij zullen u helpen met het verkrijgen van de nodige reisbescheiden om terug te kunnen keren naar Nederland. U dient wel rekening te houden met het feit dat dit enkele dagen in beslag kan nemen.

U kunt ook uw verblijfspas in Nederland zijn kwijtgeraakt terwijl u plannen heeft om naar het buitenland te reizen. Het verwerken van een aanvraag voor een vervangende verblijfspas neemt enige weken in beslag. Indien uw pas niet klaar is voordat u op reis gaat, kunt u een terugkeervisum aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor dient u een afspraak te maken bij een IND-loket. Helaas zijn ook hieraan kosten verbonden. De kosten voor een terugkeervisum bedragen €142 en voor vreemdelingen die rechten ontlenen aan associatieovereenkomst EG-Turkije bedragen de kosten €41.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfspas? Wij realiseren snel resultaat.

Nieuwe aanvraag nadat u uw verblijfsvergunning kwijt bent geraakt

Een nieuwe aanvraag voor het vervangen van uw verblijfspas kunt u in Nederland indienen met het formulier “Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument”. Deze kunt u online downloaden op de site van de IND (www.ind.nl) of u kunt deze ophalen bij een IND-loket bij u in de buurt. U kunt het formulier invullen en de gevraagde kopieën van documenten meesturen naar het adres dat vermeld staat op het aanvraagformulier. Bij diefstal of vermissing is het belangrijk om een kopie van de aangifte, waar duidelijk in vermeld staat of het gaat om diefstal of vermissing, mee te sturen. In het geval van een beschadigde verblijfspas dient u een kopie hiervan mee te sturen.
Zoals bovenvermeld is de hoogte van de leges afhankelijk van het type verblijfsvergunning dat in uw bezit is. Zo zijn de leges voor aanvraag vervanging van een verblijfspas onbepaalde tijd lager dan voor een verblijfspas bepaalde tijd.

IND zal een pasfoto, vingerafdrukken en een handtekening nodig hebben voor het nieuwe verblijfspasje. U moet hiervoor naar een IND-loket gaan. Dit moet u doen binnen 2 weken na het opsturen van uw aanvraag aan de IND. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken. De IND heeft loketten in Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Hoofddorp, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfspas? Wij realiseren snel resultaat.