Wilt u als werkgever een kennismigrant in dienst nemen?

Op het moment dat u als Nederlands bedrijf een werknemer van buiten de EU in dienst wilt nemen en naar Nederland wilt halen om alhier voor u te werken, kunt u gebruik maken van de kennismigrantenregeling. Een kennismigrant kan naar Nederland komen om voor een periode van langer dan drie maanden te werken. Indien uw werknemer voor een periode korter dan drie maanden voor uw bedrijf gaat werken, dient er een tewerkstellingsvergunning voor hem te worden aangevraagd. Wij zullen u hieronder kort en helder uitleggen aan welke voorwaarden de aanvraag voor een kennismigrant dient te voldoen.

Wilt u een kennismigrantenregeling of tewerkstellingsvergunning snel geregeld hebben?

Kennismigrantenregeling

Voordat u een aanvraag voor een kennismigrant kunt indienen dient uw organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkend te zijn als referent. Voor de erkenning zult u eerst een procedure moeten doorlopen. Wanneer uw aanvraag voor erkenning als referent volledig is, wordt vaak binnen vier weken door de IND besloten. Na een positief bericht van de IND zal uw organisatie worden vermeld in een openbaar register. Vervolgens kunt u een aanvraag voor de kennismigrant en eventueel de partner van de kennismigrant indienen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een erkenning als referent? Neem nu contact op voor snel resultaat! >>

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant

Het verblijf van een kennismigrant in Nederland is uiteraard verbonden aan een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is het salariscriterium dat ieder jaar wordt vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kennismigranten tot een leeftijd van 30 jaar en kennismigranten die 30 jaar of ouder zijn. De kennismigrant dient in het bezit te zijn van een arbeidsovereenkomst met uw organisatie. Tevens dient het loon van de kennismigrant marktconform te zijn en dient het te worden overgemaakt op een bankrekening dat voor girale betaling bestemd is. De kennismigrant dient een antecedentenverklaring te tekenen en mee te werken aan een tuberculose onderzoek.

Na een verblijf van 5 jaar in Nederland met een verblijfsvergunning als kennismigrant kan er onder bepaalde voorwaarden om naturalisatie worden verzocht. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat er sprake is van een onafgebroken legaal verblijf van vijf jaar in Nederland, de vreemdeling ingeburgerd is en dit kan aantonen met een inburgeringsdiploma en dat de kennismigrant in de laatste 4 jaar in of buiten Nederland geen gevangenisstraf, leer- of werkstraf of hoge geldboete op grond van een misdrijf heeft gekregen. Er mag ook geen strafzaak op grond van een misdrijf tegen de vreemdeling openstaan.

Wilt u er zeker van zijn dat aan alle voorwaarden is voldaan?

Persoonlijk, resultaatgericht en altijd goed bereikbaar.

Kosten aanvraag

Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. De leges voor de aanvraag van de verblijfsvergunning voor een kennismigrant bedragen €861. Dit bedrag geldt ook voor het aanvragen van een verblijfsvergunning van de partner van de kennismigrant. De leges voor verlenging van het pasje bedragen €380.
De geldigheid van het verblijfspasje dat aan de kennismigrant wordt afgegeven is gelijk aan de duur van zijn arbeidscontract. Indien de kennismigrant een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, zal er een verblijfspas voor 5 jaar worden afgegeven.

Speciale regels die gelden voor het salaris van een kennismigrant

Als een vreemdeling in Nederland komt werken, maakt hij mogelijk extraterritoriale kosten. De werkgever kan een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de door de werknemer gemaakte extraterritoriale kosten. Ook mag de werkgever 30% van de loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.
De 30%-regeling geldt voor vreemdelingen die buiten Nederland zijn geworven of vanuit een ander land dan Nederland zijn uitgezonden om in Nederland te werken. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden vanaf 1 januari 2012 onder meer de volgende voorwaarden:

  • U heeft een dienstbetrekking.
  • U heeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • U heeft een geldige beschikking.
  • U woont in de 24 maanden vóór uw eerste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. Lees ook de uitzonderingen voor de 24 maandstermijn en gepromoveerden.

Wilt u een kennismigrant in dienst nemen en geen tijd verspillen aan bureaucratie en procedures? Onze ervaring helpt u zorgeloos aan de papieren >>