U heeft dringend een VOG nodig voordat u in uw nieuwe functie mag beginnen. Helaas ontvangt u al snel een voornemen tot afwijzen. Dit is ontzettend vervelend, maar nog geen reden om meteen bij de pakken neer te zitten. Officieel heeft u vanaf dit moment namelijk nog 2 weken de tijd om een zienswijze tegen het voornemen tot afwijzing van uw VOG in te dienen. Wat houdt zo’n zienswijze in en wat moet u precies doen om alsnog een VOG te ontvangen? Wij praten u bij.

Wilt u een zienswijze indienen die echt kans maakt? Bel ons! >>

Zienswijze na voornemen tot afwijzen

Allereerst willen we u het volgende meegeven: een voornemen tot afwijzen is nog geen definitieve afwijzing. Het kan zijn dat bepaalde feiten – hoe lang geleden ook – tijdens uw VOG-aanvraag opduiken en het oordeel van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beïnvloeden. Het is daarom essentieel dat u het COVOG een goede brief stuurt, waarin u duidelijk uitlegt waarom u toch recht heeft op een Verklaring Omtrent het Gedrag. Als u een advocaat inschakelt die gespecialiseerd is in VOG-zaken en de juiste gronden aanvoert, kan het COVOG alsnog beslissen u de VOG te verstrekken. Wel zo fijn, want dan kunt u binnenkort gewoon aan het werk en hoeft er verder ook geen bezwaarschrift aan pas te komen.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Een zienswijze voor uw VOG indienen? Ga dan meteen op zoek naar een VOG-specialist. U heeft immers maar 2 weken de tijd. Hoe eerder u aan de slag gaat, hoe groter de kans op een goede afloop is. Het team van Advocatenkantoor Siccama neemt u alle zorgen uit handen, zodat u zich kunt focussen op andere zaken. Wel is het essentieel dat u zo open mogelijk bent over uw persoonlijke omstandigheden en zoveel mogelijk informatie verstrekt, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen en het COVOG ervan kunnen overtuigen dat u een VOG verdient. Soms worden gebeurtenissen uit hun context gerukt of onnodig met elkaar in verband gebracht. Misschien bent u 3 jaar geleden schuldig bevonden aan diefstal, maar wordt dit gegeven nu gebruikt om u een baan in de zorg te weigeren. Dit is een stuk minder logisch dan wanneer u ooit veroordeeld bent voor het rijden onder invloed en nu solliciteert op de functie van taxichauffeur. Hierbij merken wij op dat een enkele veroordeling in veel gevallen onvoldoende is om de VOG af te wijzen en de kans dan groot is dat u deze alsnog krijgt.

En nu?

Heeft u nog vragen met betrekking tot het indienen van uw brief met zienswijze? Of heeft u net een voornemen tot afwijzen ontvangen en wilt u actie ondernemen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Advocatenkantoor Siccama is gespecialiseerd in VOG-zaken.

Wilt u een zienswijze indienen die echt kans maakt? Bel ons! >>

Kosten

Voor u is het natuurlijk fijn om te weten wat de kosten zijn als u een advocaat inschakelt. In veel gevallen komt iemand voor de bezwaarprocedure in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat uw rechtsbijstand, ons werk, gesubsidieerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor geldt een maximum inkomenseis. Voordat wij voor u aan de slag gaan bespreken wij altijd uitgebreid met u de kosten, zodat u in ieder geval niet voor verrassingen komt te staan. Neem dus direct contact met ons op om uw zaak te bespreken!