Wanneer uw aanvraag voor een VOG geweigerd wordt, kan dit behoorlijk frustrerend zijn. Zeker als u het document snel nodig heeft, omdat u bijvoorbeeld een nieuwe baan wilt accepteren. Maar, u hoeft gelukkig niet meteen in paniek te raken: u heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de definitieve afwijzing van uw aanvraag. Met de hulp van een advocaat kunt u de juiste redenen aanvoeren om toch nog een VOG te bemachtigen.

Wilt u een bezwaarschrift indienen dat echt kans maakt? Bel ons! >>

Wat te doen na de weigering van uw VOG?

Een VOG wordt niet zomaar geweigerd. U wordt eerst in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen om uw VOG te weigeren. De beslissing is pas definitief wanneer uw reactie wordt afgewezen. Als u geen reactie hebt gegeven op het voornemen, dan wordt de VOG in bijna alle gevallen direct afgewezen. Worden na de definitieve afwijzing alle deuren dichtgegooid? Nee, gelukkig niet, want u kunt dan binnen 6 weken nog een bezwaarschrift indienen. Dit kunnen wij namens u opstellen. Hierin moeten we het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) ervan zien te overtuigen dat u toch een VOG ‘verdient’. U doet er goed aan om direct contact met ons op te nemen. Wij gaan dan met u om de tafel te zitten om uw persoonlijke situatie te bespreken. Daarna stellen wij, in overleg met u, een bezwaarschrift op. Nadat het bezwaarschrift is ingediend, stelt het COVOG ons een datum voor een hoorzitting voor. Wij als advocaat zullen samen met u naar Den Haag gaan om uw zaak te bepleiten bij de hoorzitting, Een aparte bezwaarcommissie bij het COVOG beoordeelt vervolgens of u alsnog een VOG krijgt. Is dit niet het geval, dan kunt u ook in beroep gaan bij een onafhankelijke rechter. Uiteraard streven we ernaar om dit te voorkomen en de zaak al bij de bezwaarprocedure op te lossen met een gedegen bezwaarschrift.

Samen een bezwaarschrift indienen

Heeft u geen VOG gekregen vanwege uw strafblad, of is er een andere legitieme reden om aan te nemen dat u een ‘risico’ vormt binnen uw nieuwe functie (bijvoorbeeld wanneer u al meer dan eens veroordeeld bent voor rijden onder invloed van alcohol en vervolgens taxichauffeur wilt worden)? Laat Advocatenkantoor Siccama eens naar uw situatie kijken! Wij hebben namelijk de kennis, kunde en ervaring om de juiste juridische argumenten aan te dragen waar het COVOG naar luistert. Als wij de zaak met u bespreken kunnen wij uit uw verhaal precies de informatie filteren die van belang is bij de afgifte van een VOG. Natuurlijk geven we u altijd een inschatting van de kansen van de procedure. Is een procedure bij voorbaat kansloos, dan krijgt u dit uiteraard te horen. Wij scheppen niet graag verkeerde verwachtingen en goede afspraken zijn hierbij van belang. Het is immers vervelend als u achteraf voor verrassingen komt te staan.

Hulp nodig?

Advocatenkantoor Siccama is gespecialiseerd in zaken rondom VOG. Neem contact met ons op om uw zaak te bespreken of om een antwoord te krijgen op uw vragen. Ook als u op zoek bent naar een Verklaring Omtrent het Gedrag bezwaar voorbeeld, kunt u gerust bij ons aankloppen.

Wilt u een bezwaarschrift indienen dat echt kans maakt? Bel ons! >>

Kosten

Voor u is het natuurlijk fijn om te weten wat de kosten zijn als u een advocaat inschakelt. In veel gevallen komt iemand voor de bezwaarprocedure in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat uw rechtsbijstand, ons werk, gesubsidieerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor geldt een maximum inkomenseis. Voordat wij voor u aan de slag gaan bespreken wij altijd uitgebreid met u de kosten, zodat u in ieder geval niet voor verrassingen komt te staan. Neem dus direct contact met ons op om uw zaak te bespreken!