U doet een (digitale) aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij de gemeente. Tot uw grote verbazing wordt deze afgewezen. Hierop besluit u een zienswijze in te dienen. Helaas pakt deze ook niet uit zoals u had gewild, en bent u genoodzaakt een bezwaarschrift in te dienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Nadat ook uw bezwaar is afgewezen, is het tijd om een beroepschrift op te stellen. U kunt dit het beste doen met de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in VOG-zaken. Wij vertellen u hieronder wat in beroep gaan inhoudt en wat wij voor u kunnen doen, zodat u alsnog een VOG kunt bemachtigen.

Wilt u een beroepschrift indienen dat echt kans maakt? Bel ons! >>

VOG beroepschrift

Nadat u de afwijzing van uw VOG aanvraag heeft ontvangen, heeft u al meerdere stappen ondernomen om het COVOG er toch van te overtuigen dat u de VOG verdient. Om een of andere reden besluit het COVOG dat er toch geen afgifte van de VOG zal plaatsvinden (vanwege uw strafblad, bijvoorbeeld). Wanneer u in beroep gaat, is dit uw eerste mogelijkheid om de zaak bij een rechter voor te leggen. Dit moet binnen 6 weken na de afwijzing van uw bezwaar gebeuren. Het is dus noodzakelijk dat u op tijd juridische hulp inschakelt om een gedegen beroepschrift op te stellen. Het is ook mogelijk om dit zelfstandig te doen, al zouden wij dit niet snel adviseren. Omdat uw aanvraag, zienswijze én bezwaar niet hebben geresulteerd in de afgifte van uw VOG, is de hulp van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van VOG procedures een must. Uw advocaat vertelt u welke argumenten in ieder geval in het beroepschrift moeten komen te staan, en hoe uw persoonlijke situatie het beste geschetst kan worden. Ook zorgen wij ervoor dat uw beroepschrift volledig is, en dat er dus ook een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift wordt bijgevoegd.

Hoger beroep

Mocht uw beroepschrift uitdraaien op niets, dan is het (gelukkig) nog steeds niet einde verhaal. U kunt namelijk ook nog in hoger beroep gaan. Mocht het zover komen, dan zijn uw kansen op het alsnog zelfstandig zonder hulp van een advocaat verkrijgen van uw VOG vrijwel nihil. Bij het instellen van hoger beroep bij de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Nederland), staat of valt uw zaak met de beargumentering van uw zaak. Vergroot de kans op uw VOG door met een goede VOG advocaat om de tafel te zitten en alles goed op papier te zetten.

Hulp bij uw beroepschrift

Neem contact met ons op als u vragen heeft omtrent VOG procedures en het opstellen van een beroepschrift. Ook als u zojuist een negatieve beslissing op uw bezwaar heeft ontvangen, kunt u direct bij ons terecht voor juridische hulp.

Wilt u een beroepschrift indienen dat echt kans maakt? Bel ons! >>

Kosten

Voor u is het natuurlijk fijn om te weten wat de kosten zijn als u een advocaat inschakelt. In veel gevallen komt iemand voor de bezwaarprocedure in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat uw rechtsbijstand, ons werk, gesubsidieerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor geldt een maximum inkomenseis. Voordat wij voor u aan de slag gaan bespreken wij altijd uitgebreid met u de kosten, zodat u in ieder geval niet voor verrassingen komt te staan. Neem dus direct contact met ons op om uw zaak te bespreken!