Expertise

Strafrecht, Jeugdrecht, Vreemdelingenrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag en Wegenverkeersrecht.

Contact

cras@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 38 63 40 78

Over

Mw. mr. Katie Cras studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam. Katie is daarbij zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij in beide rechtsgebieden ervaring opgedaan door het lopen van stages bij diverse kantoren. Tevens is zij tijdens haar studie werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam.

Sinds 2015 is Katie verbonden aan advocatenkantoor Siccama. Sinds december 2016 is zij werkzaam als advocaat. Zij heeft reeds ervaring opgedaan op het gebied van strafrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) en het verlenen van toestemming om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten (WPBR).

Op het gebied van het strafrecht behandelt zij zaken als diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, valsheid in geschrifte, overtreding van de Opiumwet, overtreding Wet wapens en munitie, zedenzaken alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad.

Binnen het wegenverkeersrecht en de bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de VOG, VGB en de toestemming om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten, kan Katie gezien worden als een van de toonaangevende specialisten. Op deze gebieden heeft zij veel cliënten met succes bijgestaan.

Katie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten.

Rechtsgebieden

mr. K. Cras heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.