Expertise

Strafrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag en Wegenverkeersrecht.

Contact

bijl@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 30 21 58 34

Over

Mw. Mr. Elizabeth K.B. Bijl studeerde Rechtsgeleerdheid en Europese Studies (Europees en Internationaal recht) in Amsterdam. Tijdens haar studie deed zij al de nodige praktijkervaring op als stagiaire binnen zowel de advocatuur als het Openbaar Ministerie. Gedurende twee jaar was zij als buitengriffier werkzaam op de sector Insolventie van de rechtbank in Amsterdam waarna zij zich binnen de master Strafrecht uiteindelijk heeft toegelegd op zowel het commuun als het financieel strafrecht.

Na het afronden van haar studies werkte mr. Bijl twee jaar als griffier bij het gerechtshof Den Haag op de afdeling strafrecht. De ervaring met en kennis van de Nederlandse strafrechtspraak op het hoogst inhoudelijke niveau komen goed van pas bij haar werk als advocaat, om cliënten zo goed mogelijk te kunnen adviseren en bij te staan.
Mw. Mr. Bijl behandelt binnen het gebied van het strafrecht zaken als diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, overtredingen van de Opiumwet en van de Wet wapens en munitie, zedenzaken, alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad.

Daarnaast behandelt zij bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) en het verlenen van toestemming om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten (WPBR).